Розширенийпошук

Умови оренди авто в Україні — Europcar Ukraine.

ДОГОВІР

1. Відповідно до умов даного договору (надалі – «Договір»), ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн» (далі – «Компанія») надає Клієнту, далі разом – «Сторони», а окремо – «Сторона», в користування транспортний засіб – «Автомобіль», на строк та на умовах, визначених даним Договором. Компанія попереджає Клієнта про те, що Автомобіль може належати Компанії на праві користування, тоді як власником Автомобіля може бути третя особа, назва або ім’я  якої зазначене в технічному паспорті на Автомобіль. Користуватись автомобілем може як Клієнт самостійно, так і інша фізична особа, яка вказана в Особливих умовах Договору, як додатковий водій (надалі – «Додатковий водій»). Проте, усю відповідальність за порушення умов Договору несе виключно Клієнт, незалежно від того чи перебував він за кермом Автомобіля під час настання подій, що призвели до порушення умов Договору.

2. Договір складається з двох частин – стандартних та особливих умов Договору (надалі – «Стандартні умови» та «Особливі умови»), які викладені на двох сторінках. Стандартні умови Договору викладені на цій сторінці, Особливі умови Договору викладені на звороті.

3. Підписи Сторін, поставлені під Особливими умовами Договору, свідчать про досягнення Сторонами згоди щодо всіх умов Договору, в т.ч. Стандартні та Особливі умови.

4. Предметом Договору є Автомобіль, що надається в користування Клієнту на строк та за плату, визначені у Договорі. Детальний опис з визначенням групи, марки та моделі Автомобіля, а також інших суттєвих характеристик Автомобіля (комплектація, комплектність, наявні пошкодження, фактична кількість пального, тощо), зазначається в Особливих умовах Договору. Строк дії даного Договору визначається за домовленістю Сторін, вказується в Особливих умовах Договору та триває з моменту його підписання до дати повернення Автомобіля. При цьому закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення , яке мало місце під час дії Договору.  Строк дії Договору може бути продовжений за домовленістю Сторін. Для продовження строку його дії, Клієнт зобов’язаний особисто попередити Компанію про намір продовжити Договір не пізніше ніж за одну добу до закінчення строку його дії, прибувши до офісу Компанії.

5. Під час повернення Автомобіля Компанії у відповідному розділі Особливих умов вказується інформація про пошкодження, що виникли у період користування Автомобілем Клієнтом у разі їх наявності, та фактичний рівень палива в Автомобілі, а також інші характеристики Автомобіля станом на момент повернення. У разі, якщо  Клієнт відмовляється або не має можливості підписати акт приймання-передачі Автомобіля при його поверненні, Сторони домовились, що Компанія сама заповнює такий акт приймання-передачі і Сторони будуть вважати вказану в ньому інформацію достовірною.

6. Клієнт зобов’язаний повернути Автомобіль в погоджену дату та в місці повернення Автомобіля, які зазначені в Особливих умовах Договору, в технічному стані, в якому отримував Автомобіль, з врахуванням вказаного в Особливих умовах пробігу, з документами та додатковим обладнанням, з яким Автомобіль надавався Клієнту. Якщо Клієнт не повертає Автомобіль у погоджену дату або місце, він зобов’язаний компенсувати Компанії будь-які збитки та витрати, пов’язані із зазначеним порушенням, включаючи витрати Компанії на повернення Компанією Автомобіля в погоджене місце повернення.

7. Автомобіль має бути повернений з таким самим обсягом пального, з яким Автомобіль передавався Клієнту. Якщо Автомобіль повернуто з меншою кількістю пального, ніж при видачі, Клієнт зобов’язується компенсувати вартість дозаправки Автомобіля паливом  відповідно до п.20 Договору.

8. Клієнт перед отриманням Автомобіля, з метою укладення цього Договору, пред’являє власний чинний паспорт, національне посвідчення водія, міжнародне посвідчення водія (за необхідності), іменну особисту банківську картку для оплати послуг, передбачених Договором та здійснення пре-авторизації гарантійної суми, тобто, її блокування у повному обсязі на банківському рахунку Клієнта, відповідно до пункту 19 Договору. У разі відмови в наданні вищевказаних документів Компанія має право відмовити Клієнту в послугах. Клієнт зобов’язується використовувати Автомобіль на дорогах загального користування з твердим покриттям, а також відповідно  до інструкції про експлуатацію Автомобіля, яка входить у комплект документів і надається разом із Автомобілем.

9. Клієнт має дбати належним чином про Автомобіль. Коли Клієнт залишає Автомобіль, він має зачиняти його та використовувати всі охоронні пристрої, якими оснащено Автомобіль.

10. Клієнт повинен пересвідчитись, що в Автомобілі використовується відповідне пальне, та регулярно перевіряти та підтримувати рівень мастила в двигуні та коробці перемикання передач, тиск у шинах та рівень охолоджувальної рідини.

11. Клієнт не може використовувати Автомобіль для перегонів чи інших видів змагань,  перевезення пасажирів та вантажів за винагороду, буксирування, штовхання, навчання водінню, тест-драйву, чи у інший небезпечний чи незвичайний спосіб, не передбачений інструкцією про експлуатацію Автомобіля, цим Договором та призначенням Автомобіля. Забороняється проводити переоснащення, ремонт, реконструкцію, модернізацію Автомобіля або його частин без дозволу Компанії. Паління в салоні Автомобіля заборонене. У разі порушення заборони Клієнт зобов’язаний відшкодувати вартість хімчистки салону Автомобіля за тарифами, передбаченими п. 20 Стандартних умов Договору.

12. Право користування Автомобілем надається лише особам, що зазначені в Особливих умовах як Клієнт або Додатковий водій. Забороняється передавати право користування  Автомобілем, що надається Клієнту (Додатковому водію) за Договором, третім  особам, в тому числі шляхом укладення з ними будь-яких договорів, якими може бути надано право володіння, користування чи розпорядження, предметом яких є даний Автомобіль.

13. Клієнт не може використовувати Автомобіль з будь-якою незаконною метою чи в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції при використанні Автомобіля.

14. Клієнт має право використовувати Автомобіль за межами території України лише за умови отримання письмової згоди від Компанії. Клієнт самостійно відшкодовує витрати, пов’язані з поверненням Автомобіля на територію України, а також у випадку настання дорожньо-транспортної пригоди (надалі – «ДТП») за участю Автомобіля за межами України.

15. З моменту отримання Автомобіля Клієнт несе повну відповідальність за ризики, яким може бути підданий Автомобіль. Клієнт зобов’язується в повному обсязі відшкодувати Компанії будь-які збитки, не покриті обов’язковим страхуванням відповідальності власника транспортного засобу, пов’язані з пошкодженням або знищенням Автомобіля та його частин, а також притягненням Компанії до відповідальності як власника Автомобіля через заподіяння Клієнтом або третіми особами, що користуються Автомобілем без дозволу Компанії, будь-якої шкоди майну або здоров’ю третіх осіб, порушення правил дорожнього руху, внаслідок використання Автомобіля під час строку дії даного Договору та з підстав, передбачених законодавством України.

16. Плата за використання Автомобіля повинна бути внесена до передання Автомобіля в користування Клієнту та вираховується на підставі добового тарифу, який залежить від групи Автомобіля, кількості діб використання, наявних знижок, умов страхування Автомобіля, обраних Клієнтом, кількості кілометрів, які проїхав Клієнт на Автомобілі, вартості інших послуг замовлених та використаних Клієнтом. У разі подовження строку використання Автомобіля на підставі цього Договору, Клієнт сплачує суму за діючими тарифами Компанії пропорційно строку фактичного перебування Автомобіля у володінні Клієнта. Клієнт, підписуючи цей Договір, підтверджує, що він ознайомлений з тарифами, що затверджені Компанією та умовами їх застосування.

17. У випадку настання ДТП за участю Автомобіля або незаконного заволодіння Автомобілем третіми особами, Клієнт зобов’язаний  негайно, проінформувати про це Компанію за допомогою телефонного зв’язку за вказаним у Договорі номером та одразу після настання таких обставин повідомити органи Національної поліції України за номером телефону 102 та страхового комісара. Клієнт зобов’язаний залишатися на місці ДТП або незаконного заволодіння Автомобілем до приїзду працівників Національної поліції України та страхового комісара, а після їхнього приїзду – виконувати усі їхні вказівки. При поверненні Автомобіля Клієнт зобов’язаний надати Компанії документи про фіксацію ДТП, видані представниками Національної поліції України. У разі, якщо Клієнтом не були виконані вимоги Договору щодо повідомлення Національної поліції про факт ДТП, а також у випадку ненадання документів, отриманих від представників Національної поліції України про факт настання ДТП, на Клієнта покладається обов’язок відшкодування збитків, завданих ДТП Компанії, у повному обсязі. Якщо внаслідок ДТП Автомобіль зазнав пошкоджень, Клієнт, окрім відшкодування збитків, зобов’язаний сплатити адміністративний збір, відповідно до Особливих умов Договору. В разі тотального знищення Автомобіля Клієнт сплачує 5% балансової вартості Автомобіля.

18. З метою запобігання настанню негативних наслідків (збитків), спричинених ДТП, пошкодження або незаконного заволодіння Автомобілем, його частинами, Компанія страхує Автомобіль на весь період дії даного Договору. У разі настання ДТП, пошкодження або незаконного заволодіння Автомобілем, та за умови належного виконання п. 17 цього Договору, Клієнт зобов’язаний компенсувати Компанії суму відповідальності Клієнта (обмеження відповідальності у разі пошкодження або викрадення Автомобіля - CDW excess), що вказана в Особливих умовах Договору.

19. Для стягнення з Клієнта суми адміністративного збору, штрафів, передбачених Договором, компенсації вартості ремонту, загублених деталей або обладнання, документів, компенсації вартості палива, ремонту Автомобіля в разі його повернення в пошкодженому стані або стані неповної комплектації, наявних штрафів за порушення Правил дорожнього руху (надалі – «ПДР») Клієнтом, незалежно від того, чи було зафіксоване таке порушення ПДР в автоматичному режимі (з використанням технічних засобів фотозйомки та/або відеозапису) чи безпосередньо працівником Національної поліції України, якщо вони були зафіксовані під час дії Договору в розмірі, зазначеному в Договорі, а також відшкодування інших додаткових витрат, збитків, передбачених умовами Договору, в рамках суми пре-авторизації, Клієнт підписанням цього Договору, доручає та уповноважує Компанію сформувати, підписати та подати від імені Клієнта відповідні фінансові інструкції (документи) на списання (переказ) з карткового рахунку Клієнта, що є власником платіжної картки, відповідних сум, розрахованих згідно з умовами даного Договору. Вказане у цьому пункті доручення Клієнта на списання коштів, в тому числі уповноважує Компанію обробити платіжний чек в межах суми додаткової оплати без підпису власника платіжної картки при проведенні транзакції. На виконання даного пункту, Компанія здійснює пре-авторизацію суми в еквіваленті від 500,00 (п’ятисот) до 1200,00 (тисячі двохсот) Євро залежно від групи Автомобіля. Компанія здійснює відміну пре-авторизації в день повернення авто за відсутності підстав, вказаних у даному пункті. Для власників платіжних карт MasterCard обов’язковим є надання письмової згоди  на обробку платежу на момент його проведення у разі (після) настання обставин, передбачених цим пунктом. Якщо Клієнт відмовляється від надання згоди, Компанія має право звернутись до суду для захисту власних прав та інтересів, в тому числі для відшкодування завданих збитків. Власники карт інших платіжних систем надають згоду на обробку Компанією  вказаного платежу, підписуючи даний Договір.

20. Розмір відповідальності Клієнта у випадку пошкодження Автомобіля або повернення в неповній комплектації згідно з актом приймання-передачі.
Тип пошкодження / роботи по усуненню пошкодження

Вартість ремонту в гривні (UAH), еквівалент якої в євро по курсу обраного Орендодавцем комерційного банку складає (відповідно до групи Автомобілів):

Economy

Compact, Intermediate, Standard

Full size, Minivan

Подряпита 1 деталі кузову

230 EUR

250 EUR

270 EUR

Полірування 1 деталі кузову

50 EUR

55 EUR

60 EUR

Пошкодження захисту двигуна

95 EUR

100 EUR

270 EUR

Заміна лобового скла або заднього скла

460 EUR

500 EUR

650 EUR

Заміна фар або іншої оптики

230 EUR

250 EUR

550 EUR

Перетяжка 1 деталі салону

280 EUR

300 EUR

680 EUR

Чистка салону

75 EUR

80 EUR

140 EUR

Втрата 1 деталі дорожього набору

28 EUR

28 EUR

28 EUR

Втрата домкрата 

90 EUR

90 EUR

90 EUR

Згублені документи, ключі на авто

240 EUR

280 EUR

320 EUR

Згублений ковпак колеса

35 EUR

45 EUR

55 EUR

Пошкоджений диск або шина

240 EUR

280 EUR

320 EUR

Хім. чистка салону (паління в салоні)

100 EUR

100 EUR

100 EUR

Дозаправка паливом

(1 л.)

1.80 EUR

1.80 EUR

1.80 EUR

Адміністративний збір

50 EUR

50 EUR

50 EUR


Штраф за порушення ПДР

50 EUR

50 EUR

50 EUR

1 км пробігу вищу ліміту

0,15 EUR

0,15 EUR

0,36 EUR


21. У всіх правовідносинах між Сторонами, які не врегульовані даним Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України. У разі, якщо Сторони не зможуть досягти згоди щодо належного тлумачення та виконання умов даного Договору, то для розгляду і вирішення  спору між ними заінтересована Сторона має право звернутися за захистом своїх прав до суду в Україні.

22. Підписанням цього Договору Клієнт стверджує, погоджується, гарантує, що:

- до укладення Договору Клієнт вчасно одержав необхідну, доступну, достовірну  та достатню інформацію про умови надання послуги, що забезпечує можливість свідомого  вибору певної послуги;

- персональні дані Клієнта, вказані ним під час укладення Договору, є достовірними;

- Клієнт ознайомлений з правилами дорожнього руху на території України, та зобов’язується їх виконувати під час користування Автомобілем;

- Клієнт зобов’язується дотримуватись положень Договору та ознайомлений з умовами відповідальності, що настає у разі порушення ним умов Договору;

- Клієнт усвідомлює, що несе матеріальну відповідальність перед Компанією за будь-які незаконні дії, порушення умов Договору, порядку експлуатації Автомобіля  з боку Додаткового водія та зобов’язується ознайомити його з умовами Договору.

23. У разі порушення Клієнтом умов даного Договору, Клієнт зобов’язаний повернути Автомобіль на вимогу Компанії протягом однієї доби.

24. Клієнту забороняється в’їжджати на Автомобілі на тимчасово окуповані, непідконтрольні державі Україна території, які визначаються, відповідно до законодавства України, про що детальніше зазначається у Додатку № 1 до цього Договору.

Підписуючи даний Договір, Клієнт-суб’єкт персональних даних надає добровільну, безумовну та необмежену строком згоду на обробку своїх персональних даних, які він повідомляє Компанії при укладенні цього Договору, зокрема прізвище, ім'я, по батькові, адреса, паспортні дані, громадянство, номер водійського посвідчення, відповідно до умов, передбачених законодавством України про захист персональних даних, з метою надання послуг, передбачених даним Договором, визначення інших пропозицій для Клієнта, для статистичного аналізу, перевірки платоспроможності Клієнта, розголошення  даних за запитами та на вимогу державних органів, а також для стягнення боргів, відшкодування шкоди, здійснення реєстрації Автомобіля у разі порушення Клієнтом  умов даного Договору. Персональні дані, на обробку яких Клієнт дає цю згоду, можуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України.

Штраф за порушення ПДР 

Відділ бронювання +38 044 220 35 00

Мобільний додаток - більше мобільності

Завантажити додаток Europcar для iPhone, iPad або Android

Про Europcar - оренда авто
Вітаємо Вас на сайті Europcar - найбільшої компанії з оренди авто в Європі. Разом з Europcar Ви можете орендувати авто в 140 країнах світу, в тому числі в більш як 570 локаціях оренди авто в Німеччині, в 350 локаціях в Італії, в 500 локаціях у Франції, а також в усіх міжнародних аеропортах Європи. Europcar пропонує оренду авто в аеропортах Мюнхен, Меммінгем, Тревізо, Мілан, Бергамо, Дортмунд, Жирона та ін.Прокат авто від Europcar – це свіжі авто нових моделей для Вашої свободи і гарних вражень. Eurocpar в Україні пропонує широкий вибір авто в прокат від економ до бізнес класу. Europcar пропонує найширший вибір автомобілів в оренду класу SUV. Всі авто в оренду класу SUV пропонуємо в оренду з повним приводом і автоматичною КПП. Замовте авто в оренду від Europcar в Києві, аеропрорту Києва, Борисполя, Одеси, Львова, Дніпра.

 

Карта Вебсайту Оренда авто в Києві Прокат авто в Одесі Локації Europcar Оренда авто в аеропорту Бориспіль Оренда авто у Дніпрі Оренда авто у Львові Оренда авто в Одесі Умови оренди авто в Україні Оренда авто в Європі Правила та умови

© Europcar Ukraine 2022