РасширенныйПоиск

Аренда авто в Украине. Europcar — лидер автопроката в мире. Выбирайте нас и вы получите больше чем авто.

ДОГОВІР НАЙМУ АВТОМОБІЛЯ В УКРАЇНІ

1. У відповідності до умов даного Договору, Наймодавець передає Клієнту, далі разом – Сторони, в користування та на умовах даного Договору транспортний засіб – Автомобіль на строк, за плату та інших істотних умовах, які визначені даним Договором.

2. Договір складається з двох частин та викладений на двох сторінках. Стандартні умови Договору оренди викладені на цій сторінці, Особливі умови оренди викладені на звороті

3. Підписи Сторін, проставлені під особливими умовами Договору, свідчать про досягнення Сторонами добровільної згоди щодо всіх умов Договору (як Стандартних, так і Особливих).

4. Предметом Договору є Автомобіль, що передається в користування Клієнту Детальна характеристика з визначенням групи, марки та моделі Автомобіля, а також інших суттєвих характеристик Автомобіля (комплектація, комплектність, наявні пошкодження, фактична кількість пального, тощо), зазначається в Особливих умовах Договору при передачі Автомобіля у користування Клієнту.

5. При поверненні Автомобіля Наймодавцю, у відповідному розділі Особливих умов вказується інформація про нові пошкодження та фактичний рівень палива в Автомобілі, а також інші характеристики Автомобіля станом на час повернення.  У випадку відмови чи неможливості підписання Клієнтом інформації про стан Автомобіля при поверненні, Сторони домовились вважати достовірною інформацію, вказану у відповідному розділі Особливих умов Наймодавцем.

6. Клієнт зобов’язаний повернути Автомобіль в погоджену дату та в місці повернення Автомобіля, які зазначені в Особливих умовах Договору, в технічному стані, в якому отримував Автомобіль, з врахуванням вказаного в Особливих умовах пробігу, з документами та додатковим обладнанням, з яким Автомобіль надавався Клієнту. У випадку, якщо Клієнт не поверне Автомобіль у погоджену дату або місце, він повинен компенсувати Наймодавцю будь-які збитки та витрати, пов’язані із зазначеним порушенням, включаючи, але не обмежуючись, витрати Наймодавця на підбір та доставку Автомобіля в погоджене місце повернення.

7. Автомобіль має бути повернений з таким самим обсягом пального, з яким Автомобіль передавався Клієнту. У випадку, якщо Автомобіль повернено з меншою кількістю пального, ніж при видачі, Клієнт зобов’язується компенсувати вартість дозаправки Автомобіля паливом згідно п.22 Договору.

8. Клієнт перед отриманням Автомобіля зобов’язується надати власний діючий паспорт, національне посвідчення водія, міжнародне посвідчення водія за вимогою Наймодавця, кредитну або дебетну карт у для здійснення оплати і пре авторизації гарантійної суми відповідно до пункту 21. При ненаданні вищевказаних документів Наймодавець має право відмовити Клієнту в послугах.   Клієнт зобов’язується використовувати Автомобіль у відповідності до Інструкції про експлуатацію Автомобіля, яка входить у комплект документів і надається разом із Автомобілем, на дорогах загального користування з твердим покриттям.

9. Клієнт має дбати належним чином про Автомобіль. Коли Клієнт залишає Автомобіль, він має зачиняти його та використовувати всі охоронні пристрої, якими оснащено Автомобіль.

10. Клієнт повинен пересвідчитись, що в Автомобілі використовується відповідне пальне та регулярно перевіряти та підтримувати рівень мастила в двигуні та коробці перемикання передач, тиск у шинах та охолоджувальну рідину.

11. Клієнт не може використовувати Автомобіль для перегонів чи інших видів змагань. Не дозволяється перевезення пасажирів та вантажів за винагороду. Автомобіль не може використовуватись для буксирування, штовхання, навчання водінню, тест-драйву, чи у інший небезпечний чи незвичайний спосіб.

12. Право користування Автомобілем надається лише особам, які зазначені в Особливих умовах. Забороняється передача (надання права використання) Автомобіля будь-яким іншим особам будь-яким способом (передача в оренду, піднайм тощо).

13. Клієнт не може використовувати Автомобіль з будь-якою незаконною метою чи в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції при використанні Автомобіля.

14. Клієнт має право використовувати Автомобіль за межами території України лише за умови отримання письмової згоди від Наймодавця. У випадку виїзду Клієнта на Автомобілі за межі України та потрапляння у дорожньо-транспорту пригоду (ДТП), Клієнт самостійно несе витрати по поверненню Автомобіля на територію України. Автомобіль не застрахований за ризиками КАСКО поза межами території України без письмової згоди Наймодавця.

15. Клієнт зобов’язується в повному обсязі відшкодувати Наймодавцю будь-які збитки, що не покриті обов’язковим страхуванням відповідальності власника транспортного засобу, пов’язані з притягненням Наймодавця до відповідальності як власника Автомобіля через заподіяння Клієнтом будь-якої шкоди майну або здоров’ю третіх осіб, порушень правил дорожнього руху, внаслідок використання Автомобіля під час  строку дії даного Договору.

16. Платіж за оренду Автомобіля вираховується на підставі добового тарифу, який залежить від групи Автомобіля, кількості діб використання, наявних знижок, умов страхування Автомобіля, обраних Клієнтом, кількість кілометрів, які проїхав Клієнт на Автомобілі, вартість інших послуг замовлених або фактично використаних Клієнтом. У разі подовження строку користування послугою оренди авто, Клієнт сплачує за фактичний строк користування авто за діючими тарифами Наймодавця. Клієнт, підписуючи цей Договір, підтверджує власну обізнаність із Тарифами та умовами їх застосування, що затверджені Наймодавцем.

17 У випадку настання ДТП за участю Автомобіля або незаконного заволодіння Автомобілем, Клієнт зобов’язаний терміново (не пізніше ніж через 24 години з моменту виникнення таких обставин) проінформувати про це Орендодавця за допомогою телефонного зв’язку за вказаним у Договорі номером та одразу після виявлення повідомити про таку подію Департамент автомобільної інспекції УМВС України за телефоном 102. При поверненні Автомобіля Клієнт зобов’язаний надати Наймодавцю відповідну довідку ДАІ УМВС України про ДТП. Ненадання Клієнтом у випадку настання ДТП за участю Автомобіля або незаконного заволодіння Автомобілем довідки органів УМВС України покладає на Клієнта матеріальну відповідальність за можливі збитки спричинені відсутністю такої довідки.

18. З моменту передачі Автомобіля Клієнт несе повну відповідальність за ризики, яким може бути підданий Автомобіль. З метою запобігання настанню негативних наслідків (збитків) внаслідок ДТП, іншого пошкодження або незаконного заволодіння Автомобілем, Наймодавець страхує Автомобіль на весь період дії даного Договору. У разі настання ДТП, пошкодження або незаконного заволодіння Автомобілем, та за умови належного виконання п. 17 цього Договору, Клієнт зобов’язаний компенсувати Наймодавцю суму відповідальності Клієнта (обмеження відповідальності у разі пошкодження або крадіжки ТЗ (CDW excess)), яка вказана в Особливих умовах Договору.

19. У разі, якщо Автомобіль під час користування Клієнта зазнав пошкоджень, Клієнт окрім повної компенсації за ремонт додатково сплачує Наймодавцю Адміністративний збір . Адміністративний збір не утримується у разі придбання послуги пониження відповідальності при пошкодженні автомобіля.

20 .У разі виникнення підстав, передбачених цим Договором, для стягнення з Клієнта додаткової  оплати/витрат, Клієнт підписанням цього Договору, доручає та уповноважує Наймодавця сформувати, підписати та подати від імені Клієнта відповідні фінансові інструкції (документи) на списання (переказ) з карткового рахунку Клієнта, що є власником платіжної картки, відповідних сум, розрахованих згідно з умовами даного Договору. Вказане у цьому пункті доручення Клієнта на договірне списання коштів, в тому числі уповноважує Наймодавця обробити платіжний чек в межах суми додаткової оплати без підпису власника платіжної картки.

21. Щодо визначеного п. 20 цього Договору доручення на договірне списання коштів, Клієнт безумовно дає свою згоду на здійснення транзакції по оплаті (списанню) з його платіжної карти суми Адміністративного збору, компенсації вартості ремонту, втрачених деталей або обладнання, документів, компенсації вартості палива, чистки автомобіля, у випадку його повернення в пошкодженому стані або неповній комплектації, наявних штрафів за порушення Правил дорожнього руху (ПДР) Клієнтом під час дії Договору  у розмірах, які вказані в п. 22 Договору, а також відшкодування інших витрат/збитків, передбачених умовами Договору, в межах суми преавторизації. На  виконання даного пункту, Наймодавець здійснює преавторизацію суми в еквіваленті від 500 до 1200 Євро в залежності від групи Автомобіля. Наймодавець здійснює відміну преавторизації в день повернення авто при умові відсутності підстав для списання сум, вказаних у даному пункті. Штраф за порушення ПДР – еквівалент 50 Євро.

22. Відповідальність Клієнта у випадку пошкодження Автомобіля або повернення в неповній комплектації згідно Акту приймання-передачі (п.5. Договору):

 

23. У всіх правовідносинах Наймодавця та Клієнта, які не врегульовані даним Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України. У разі виникнення суперечки, якщо Сторони не зможуть досягти згоди щодо виконання умов даного Договору , то для розгляду і вирішення суперечки зацікавлена Сторона звертається до відповідного суду в Україні. 

24. Підписанням цього Договору Клієнт стверджує, погоджується та гарантує, що:

25. У разі порушення Клієнтом умов даного Договору, Клієнт зобов’язаний повернути Автомобіль на вимогу Наймодавця протягом однієї доби.

Звонок в отдел бронирования +38 044 220 35 00

Одно умное приложение. Больше мобильности.

Загрузите мобильное приложение Europcar для iPhone, iPad и Android прямо сейчас!

Про Europcar - аренда авто
Приветствуем Вас на сайте Europcar - крупнейшей компании по аренде авто в Европе.Вместе с Europcar Вы можете арендовать автомобиль в 140 странах мира, в том числе в более чем 570 локациях аренды авто в Германии, в 350 локациях в Италии, в 500 локациях во Франции, а также во всех международных аэропортах Европы.Europcar предлагает аренду авто в аэропортах Меммингем, Тревизо, Милан, Бергамо, Дортмунд, Жирона и др.Прокат авто от Europcar - это свежие авто новых моделей для Вашей свободы и хороших впечатлений.

 

Карта Вебсайта Аренда авто в Киеве Аренда авто в аэропорту Борисполь Аренда авто в Днепре Аренда авто во Львове Аренда авто в Одессе Условия аренды авто в Украине Terms and Conditions

© Europcar Ukraine 2019